Obsah

Řádek

Popis

Řádek buněk v záhlaví výkresu je skupina buněk, které jsou umístěny jedna nad druhou.

../../../_images/qet_title_block_row.png

Obrázek: Řádek v záhlaví výkresu v QElectroTechu

Vlastnosti

Řádek v záhlaví výkresu má pouze jednu vlastnost, výšku buněk, které jsou součástí řádku.

Pro zobrazení výšky řádku:

  1. Dvakrát klepněte na záhlaví řádku.

    ../../../_images/qet_title_block_row_prop.png

    Obrázek: Vlastnost výšky řádku v záhlaví výkresu v QElectroTechu

Poznámka

QElectroTech pracuje s obrazovými body (pixely), výška řádku je stanovena podle pixelové jednotky.