Obsah

Zobrazení vlastností listu

Vlastnosti listu mohou být společné pro všechny listy stejného projektu. QElectroTech také umožňuje, aby každý list měl své vlastní vlastnosti. Například dva listy mohou být vytvořeny různými autory nebo mohou mít různé změnové položky.

Poznámka

Pro zkrácení doby vytvoření QElectroTech umožňuje vytvořit přednastavení pro všechny budoucí listy, které budou vytvořeny v projektu. Další informace o tom, jak předem stanovit vlastnosti listu, najdete v části vlastnosti projektu.

Okno s vlastnostmi listu lze zobrazit přes hlavní nabídku, pracovní plochu, panel nástrojů, panel projektů pruh karet s listy a pomocí příslušné klávesové zkratky.

Zobrazení vlastností listu přes hlavní nabídku

  1. Pro zobrazení vlastností listu z činného listu vyberte položku nabídky Úpravy > Vlastnosti listu.

../../_images/qet_menu_edit.png

Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Zobrazení vlastností listu z pracovní plochy

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na oblast pracovní plochy. Mělo by to být někde bez prvku, vodiče, tabulky atd.

  2. Pro zobrazení vlastností listu z činného listu klepněte na volbu Vlastnosti listu.

../../_images/qet_workspace_prop.png

Obrázek: Nabídka pracovní plochy v QElectroTechu

Zobrazení vlastností listu přes pruh s nástroji

  1. Pro zobrazení vlastností listu z činného listu vyberte ikonu dialog-information v nástrojovém panelu

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Diagram.

Zobrazení vlastností listu přes panel s projekty

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na list, kde se má stanovit nějaká vlastnost. Může to být nečinný list nečinného projektu.

  2. Pro zobrazení vlastností listu z vybraného listu klepněte na volbu Vlastnosti listu.

../../_images/qet_panel_projects_folio_option.png

Obrázek: Panel s projekty v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s projekty nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Projekty

Zobrazení vlastností listu přes pruh karet s listy

  1. Pro zobrazení vlastností listu dvakrát klepněte na kartu s listem

../../_images/qet_folio_tabs.png

Obrázek: Pruh karet s listy v QElectroTechu

Zobrazení vlastností listu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

  1. Pro zobrazení vlastností listu z činného listu stiskněte Ctrl + l.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.