Obsah

Nahrazení vlastnosti vodiče

QElectroTech poskytuje funkci automatického vyhledání vodiče s určitou vlastností pro nahrazení vlastností vodiče bez potřeby hledat vodič v projektu ručně.

Poznámka

Pokud se nabídka vyhledávání nezobrazí, lze ji zobrazit přes položku nabídky Úpravy > Hledat/Nahradit.

Pro nahrazení některých vlastností vodiče:

 1. Hledejte vlastnost (výrobce, popis atd.), která určuje vodič, jehož vlastnost je třeba změnit.

  ../../_images/qet_search_menu_advanced_conductor_tree.png

  Obrázek: Nabídka pro vyhledávání v QElectroTechu

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi vodiče stiskněte tlačítko Vodič.

  ../../_images/qet_search_menu_advanced_conductor_prop.png

  Obrázek: Vyskakovací okna pro nahrazení vlastností vodiče v QElectroTechu

 3. Vyplňte řádkové textové pole s vlastností/vlastnostmi vodiče, které se mají změnit.

  Poznámka

  QElectroTech umožňuje také mazání a vyprazdňování vyplněné vlastnosti. Klepněte na tlačítko s vlastností/vlastnostmi vodiče, která(é) se má/mají smazat.

 4. Stiskněte OK.

 5. Z vodičů nalezených při hledání vyberte vodiče, na něž je třeba použít úkon nahrazení. Výběr lze vytvořit ve stromové struktuře předmětů v nabídce pro vyhledávání.

 6. Stiskněte tlačítko Nahradit vše pro provedení úkonu nahrazení u všech vybraných vodičů.

Poznámka

Nahrazovací úkon lze také provést vodič za vodičem. Tlačítko Nahradit úkon provede pouze na v pracovní ploše zobrazeném vodiči. Tlačítka go-top a go-bottom lze použít k zobrazení předchozího a dalšího vodiče výsledku vyhledávání.