Obsah

Řídicí diagram

Řídicí diagram je znázornění logiky systému. Je to model procesu k automatizování s ohledem na vstupy, činnosti, které mají být, a mezilehlé procesy, které tyto činnosti způsobují.

Jednožilové vodiče se používají k nakreslení řídicích diagramů.

Poznámka

QElectroTech může znázornit procesy využívající standardy IEC 61131-3 (např .: GRAFCET, žebřík atd.).

../../_images/qet_control_diagram.png

Obrázek: Jednožilový diagram