Obsah

Návrh místního ovládacího panelu

QElectroTech není jen nástroj pro diagramy a schémata. QElectroTech umožňuje také kreslení dvojrozměrných kreseb. V pracovní ploše lze nakreslit elektrické skříňky, tlačítka, spínače, obrazovky a jakýkoli jiný typ součástí.

Dvojrozměrné kresby elektrických součástí lze vytvořit v editoru prvku jako prvky. Po vytvoření kreseb součástí, sestavené panelové kresby lze vytvořit zavedením prvků v pracovní ploše. Ve skupině Obrázky sbírky QET jsou poskytovány některé běžné pohledy zepředu na elektrické součásti jako prvky.

Poznámka

Další informace o tom, jak vytvořit prvky najdete v části k vytvoření nebo upravení prvku.

Další informace k tomu, jak vložit prvky do pracovní plochy, najdete v části k práci s prvkem.

Výhodou panelů na ovládání kreslení pomocí QElectroTechu a ne s jiným CAD nástrojem je možnost vytvářet vazby mezi prvky. Spojení mezi prvky, které představuje elektrickou součást ve výkresu, a prvky, které představuje součást v kresbě, sníží budoucí úsilí; úsilí výroby, instalace a udržovací fáze projektu.

../_images/qet_lop.png

Obrázek: Příklad místního ovládacího panelu v QElectroTechu