Obsah

Uspořádání nástrojových pruhů

Uživatelské rozhraní QElectroTechu umožňuje mít zapnuto, aby byla aplikace přátelštější, mnoho různých pruhů s nástroji.

Pro zobrazení nebo skrytí pruhů s nástroji:

  1. Pro zobrazení seznamu panelů a pruhů s nástroji vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení.

  2. Klepněte na různé pruhy s nástroji (Nástroje, Zobrazení, Výkres, Přidání a Hloubka), které by měly být zobrazeny nebo skryty.

../../_images/qet_setting_display_menu.png

Obrázek: Nabídka nastavení pro zobrazení panelů v QElectroTechu

Všechny pruhy s nástroji jsou ve výchozím nastavení umístěny v jednom řádku pod hlavní nabídkou. Uživatel může pruhy s nástroji volně přeuspořádávat. `Pruhy s nástroji`_ mohou být uspořádány do řádků, sloupců na levé nebo pravé straně `pracovní plochy`_ nebo jako plovoucí panel nástrojů.

../../_images/qet_gui.png

Obrázek: Uživatelské rozhraní QElectroTechu

Pro změnu uspořádání pruhů s nástroji:

  1. Klepněte levým tlačítkem myši na levou stranu pruhu s nástroji.

  2. Bez uvolnění pruhu s nástroji přesuňte myš do konečné polohy.

  3. Uvolněte pruh s nástroji.

../../_images/qet_gui_toolbars_placement.png

Obrázek: Umístění nástrojového pruhu QElectroTechu