Obsah

Panel s projekty

Panel s projekty zobrazuje stromy otevřených projektů, listy a vložená záhlaví výkresu. Záhlaví sbírek QET a vlastní se zobrazují také v panelu projektů.

../../_images/qet_panel_projects.png

Obrázek: Panel s projekty v QElectroTechu

Pro zobrazení nebo skrytí panelu s projekty:

  1. Vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Projekty.

Úkoly, které lze provést z panelu s projekty, jsou:

  • Spravovat listy (přidat listy, určit pořadí listů u každého projektu atd.).

  • Spravovat vložená záhlaví výkresu projektu.

  • Spravovat výchozí sbírku záhlaví výkresu QET.

  • Spravovat vlastní sbírku záhlaví výkresu.

  • Stanovit činný projekt.

  • Stanovit činný list, který se má zobrazit v pracovní ploše.

  • Zobrazit vyskakovací okno s vlastnostmi listu.

  • Zobrazit vyskakovací okno s vlastnostmi projektu.

Pro usnadnění práce s projektovým panelem nabízí QElectroTech filtr. Všechny listy, projekty a záhlaví výkresu bez názvu nebo část řetězce mohou být skryty.