Obsah

Mnohoúhelník

Vytvoření mnohoúhelníku

Mnohoúhelníku lze do pracovní plochy přidat pouze z pruhu s nástroji.

  1. Pro přidání mnohoúhelníku vyberte v panelu nástrojů ikonu icon_polygon.

  2. Klepněte na počáteční bod mnohoúhelníku v pracovní ploše.

  3. Klepněte na zbývající bod mnohoúhelníku v pracovní ploše.

  4. Dvakrát klepněte na koncovou polohu mnohoúhelníku pro dokončení úprav mnohoúhelníku.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Části.

Vlastnosti mnohoúhelníku

Vlastnosti části prvku lze zobrazit v informačním panelu, když je část vybrána.

Poznámka

Pokud se panel s údaji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Informace.

element/element_parts/../../images/qet_element_part_polygon.png

Obrázek: Část mnohoúhelník v prvku v QElectroTechu

QElectroTech umožňuje přizpůsobení různých vlastností mnohoúhelníku:

Vzhled
Barva

Barvu obrysu a barvu výplně části lze stanovit v seznamu předem stanovených barev. V případě otevřené mnohoúhelníkové části je barva výplně Žádná.

Styl

Typ znázornění obrysu lze vybrat mezi: Normální (spojitý), Čárky, Tečky nebo, Čárky a tečky.

Tloušťka

Tloušťku obrysu (váha) lze zvolit mezi: Žádná, Tenká, Běžná, Silný nebo Hodně silná.

Geometrie
Typ mnohoúhelníku

QElectroTech má dva různé druhy mnohoúhelníků, otevřený mnohoúhelník, který se podobá skupině spojených čas a zavřený mnohoúhelník, který se podobá uzavřené geometrii, jaká je u obdélníku.

Souřadnice

Lze stanovit souřadnice (x, y) bodů mnohoúhelníku a uložit je v seznamu.