Obsah

Vybrání více předmětů

Stejně jako mnoho nástrojů CAD, mnoho předmětů (prvky, vodiče, textová pole, základní předměty a obrázky) v pracovní ploše může být v QElectroTechu vybráno současně.

Vybrání více předmětů pomocí klávesové zkratky a myši

QElectroTech umožňuje výběr více předmětů v pracovní ploše kombinující použití klávesnice a myši.

  1. Vyberte první předmět.

  2. Stiskněte Ctrl.

  3. Vyberte zbytek předmětů bez uvolnění klávesy `` Ctrl``.

../../_images/qet_select_multiple_objects_keyboard.png

Obrázek: Výkres v QElectroTechu

Vybrání více předmětů pomocí výběru oblasti

QElectroTech umožňuje vybrat všechny předměty v oblasti pomocí myši pro vybrání požadované oblasti.

  1. Klepněte levým tlačítkem na počáteční bod obdélníkové oblasti, kterou chcete vybrat, a přesuňte myš bez uvolnění tlačítka nahoru na koncový bod.

../../_images/qet_select_multiple_objects.png

Obrázek: Výběr v pracovní ploše v QElectroTechu