Obsah

Texty v prvku

Část texty v prvku poskytuje všechny vlastnosti textu v textovém poli a dynamický text začleněné do prvku. Dostupné vlastnosti textu jsou:

  • Text

  • Zdroj textu

  • Velikost

  • Písmo

  • Barva

  • Rámeček

  • Šířka

  • Poloha

  • Otočení

  • Zarovnání

../../_images/qet_element_properties_texts.png

Obrázek: Vlastnosti textu v prvku v QElectroTechu