Obsah

Vytvoření prvku

Práce se sbírkami lze provádět pouze v panelu se sbírkami. Před zahájením práce se sbírkami musí být zobrazen panel se sbírkami.

Poznámka

Pro zobrazení panelu se sbírkami vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Sbírky.

QElectroTech umožňuje vytvoření prvku v některé ze sbírek. Uživatel si má pouze přečíst práva pro sbírku prvků QET. Uživatel může prvek vytvořit ve všech sbírkách kromě sbírky QET.

Jsou dva různé způsoby, jak v uživatelské sbírce vytvořit nový prvek. Nový prvek lze vytvořit od nuly nebo z již vytvořeného ve sbírce QET nebo v uživatelské sbírce jsoucího prvku.

Vytvoření prvku od nuly

 1. Klepněte pravým tlačítkem na uživatelskou sbírku nebo na skupinu/podskupinu ve sbírce, do které se má přidat nový prvek.

  ../../_images/qet_element_collection_folder_right_click.png

  Obrázek: Volby pro složku

 2. Pro zahájení tvorby prvku klepněte na volbu Nový prvek.

 3. Potvrďte nebo změňte skupinu prvku.

  ../../_images/qet_element_collection_element_new_step_1.png
 4. Stanovte název souboru prvku.

  ../../_images/qet_element_collection_element_new_step_2.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro stanovení názvu souboru v QElectroTechu

 5. Stanovte název prvku pro strom sbírky a projektu. Může být stanoven v mnoha jazycích.

  ../../_images/qet_element_collection_element_new_step_3.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro stanovení názvu prvku v QElectroTechu

Poznámka

QElectroTech pracuje podle normy ISO 639-1. Jazyk názvu prvku je stanoven pomocí dvojpísmenného kódu, který se má použít ve sloupci jazyka tabulky hodnot buňky.

 1. Po otevření vyskakovacího okna editoru prvků navrhněte prvek symbolu a stanovte vlastnosti.

 2. Uložte prvek a objeví se ve sbírce.

Viz také

Další informace o editoru prvků najdete v části `editor prvků`_

Vytvoření prvku ze stávajícího prvku

 1. Klepněte pravým tlačítkem na prvek, který bude použit jako základ pro nový prvek.

  ../../_images/qet_element_collection_element_right_click.png

  Obrázek: Volby při prvku

 2. Pro otevření prvku v editoru prvků klepněte na volbu Upravit prvek.

 3. Pro otevření ukládacího okna vyberte položku nabídky Soubor > Uložit jako.

  ../../_images/qet_element_editor_menu_file.png
 4. Vyberte skupinu prvku ve stromu sbírky.

 5. Stanovte název souboru prvku.

 6. Stiskněte tlačítko Uložit.

  ../../_images/qet_element_save_as_window.png