Obsah

Vícežilový vodič

Vícežilové vodiče se používají ve vícežilových diagramech. Vícežilové vodiče se používají pro znázornění každé svorky, vedení a fáze dvoufázové a třífázové napájecí soustavy. Vícežilové vodiče se používají k samostatnému znázornění všech elektrických a ovládacích systémů.

Poznámka

Ve kapalinových energetických výkresech představuje vícežilový vodič každý tlak, zpětný chod a vodicí část.

Hlavní rozdíl mezi vícežilovým a jednožilovým vodičem je možnost zobrazit text, který je propojen s vlastnostmi vodiče.

../../_images/qet_conductor_multiline.png

Obrázek: Vícežilový vodič

Hlavní vlastnosti vícežilových vodičů jsou:

  1. Možnost stanovit vlastnosti (funkce a napětí/protokol)

  2. Text spojený s vodičem, který lze zobrazit, a jeho poloha má vztah k poloze vodiče.

  3. Možnost zobrazení hodnot proměnných v textu vodiče (automatické číslování, funkce nebo napětí/protokol).

  4. Možnost použití proměnných vodičů dynamickém textu prvku (funkce a napětí/protokol).