Obsah

Co je to prvek?

Prvek je předmět, který obsahuje informace:

  1. Údaje o obrazovém znázornění, značka zobrazená ve výkresu.

  2. Data prvku, jako jsou poloha prvku v projektu, číslo článku, výrobce, dodavatel, odkaz na jakýkoli jiný prvek v projektu atd.

../_images/qet_element.png

Obrázek: Prvek tepelného jističe v QElectroTechu

Prvek je předmět, jehož funkcí je omezit rozsah inženýrské práce. Práce s prvky zkracuje čas a zmenšuje velikost práce nezbytné pro tvorbu výkresů, kusovníků (BOM) a mnoha dalších druhů výpisů, jako jsou seznamy svorek, seznamy vstupů/výstupů atd.

Prvek lze zařadit do různých rodin:

Vlastnosti údajů o obrazovém znázornění jsou stejné pro všechny rodiny. Pole s vlastnostmi dat prvku a možné možnosti vzájemného blokování se mezi rodinami liší.