Obsah

Uložení prvku

Nynější prvek lze uložit přes hlavní nabídku, panel nástrojů a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Jeden prvek odpovídá jednomu souboru ve formátu .elmt Přípona .elmt je původní přípona prvků QElectroTechu.

Uložení prvku přes hlavní nabídku

 1. Pro uložení změn v prvku vyberte položku nabídky Soubor > Uložit.

  ../../_images/qet_element_editor_menu_file.png

  Obrázek: Nabídka Soubor editoru prvku v QElectroTechu

V případě, že otevřený prvek musí přepsat stávající prvek nebo musí být uložen jako nový prvek:

 1. Pro zobrazení vyskakovacího okna Uložit jako prvek vyberte položku nabídky Soubor > Uložit jako.

  ../../_images/qet_element_save_as_window.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro uložit jako v editoru prvku v QElectroTechu

 1. Vyberte prvek, který má být přepsán, nebo skupinu a název nového prvku.

 2. Pro uložení prvku stiskněte tlačítko Uložit a zavřete vyskakovací okno.

Prvek lze také přímo uložit jako nový soubor do požadovaného adresáře na pevném disku:

 1. Pro zobrazení vyskakovacího okna se souborovým systémem vyberte položku nabídky Soubor > Uložit do souboru.

 2. Vyberte adresář a název ze souboru prvku.

 3. Pro uložení prvku stiskněte tlačítko Uložit a zavřete vyskakovací okno.

Uložení prvku přes pruh s nástroji

 1. Pro uložení změn v prvku vyberte v panelu nástrojů ikonu document-save.

V případě, že otevřený prvek musí přepsat stávající prvek nebo musí být uložen jako nový prvek:

 1. Pro zobrazení vyskakovacího okna Uložit jako prvek v panelu nástrojů vyberte ikonu document-save-as.

  ../../_images/qet_element_save_as_window.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro uložit jako v editoru prvku v QElectroTechu

 1. Vyberte prvek, který má být přepsán, nebo skupinu a název nového prvku.

 2. Pro uložení prvku stiskněte tlačítko Uložit a zavřete vyskakovací okno.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje

Uložení prvku pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

 1. Pro uložení změn v prvku stiskněte Ctrl + S.

Viz také

Další informace o klávesové zkratce pro QElectroTech najdete v části k hlavní nabídce.