Obsah

Křížový odkaz prvku

Software E-CAD, jako je QElectroTech, umožňuje vytvářet projekty, kdejsou kombinovány různé typy podsoustav a/nebo oborů. Tohle znamená, žejedno zařízení může být znázorněno mnohokrát.

Příkladem spojení podsoustav je elektrický řídicí systém, kde jsou smísenypovelový systém a energetický systém. Ovládací cívkavýkonového stykače je zastoupena v systému řízení povelů aelektrické stykače jsou zastoupeny v systému elektrického napájení.

Příkladem spojení různých oborů je znázorněníhydraulického ventilu v elektrickém výkresu a v hydraulickém výkresu.

Výše uvedené příklady jsou situace, kdy různé prvky QElectroTechuuvedené v projektu představují stejné zařízení apozději musí být uvedeny jako jedna položka v kusovníku(Bill Of Materials - BOM). Z tohoto důvodu umožňuje QElectroTech stanovit nadřízené a podřízenéprvky, které budou později propojeny. Spojení mezi nadřízeným a podřízenýmprvkem je v QElectroTechu známo jako křížový odkaz.