Obsah

Provázání podřízeného prvku

Může se stát, že v projektu se má znázornit jedno zařízení pomocí různých prvků, napájecí a řídicí podsoustavy a pomocných podsoustav. Všechny tyto prvky se mají považovat za jedno zařízení. QElectroTech pracuje pro znázornění zařízení s nadřízenými a podřízenými prvky, které jsou propojeny pomocí křížových odkazů.

Podřízený prvek lze propojit s nadřízeným prvkem pomocí následující kroků:

 1. Vyberte nadřízený prvek, který se má propojit, ve sbírce projektu nebo v pracovní ploše.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný prvek a vyberte volbu Upravit prvek.

  ../../../_images/qet_element_right_click.png

  Obrázek: Volby pro prvek v QElectroTechu

 3. Ve vyskakovacím okně editoru prvku zobrazte kartu Křížový odkaz (nadřízený).

  schema/element/references/../../../images/qet_element_master_reference.png

  Obrázek: Vlastnosti prvku v kartě pro křížový odkaz v QElectroTechu

 4. Vyhledejte a vyberte požadovaný podřízený prvek v tabulce Dostupné prvky.

 5. Stiskněte Svázat položku icon_bind pro propojení podřízeného prvku s nadřízeným prvkem.

 6. Pro přijetí a uložení změn stiskněte Použít.

Poznámka

V tabulce dostupných prvků lze podřízený prvek propojit také klepnutím pravým tlačítkem na prvek a výběrem volby Spojit prvek.

schema/element/references/../../../images/qet_element_master_link.png

Obrázek: Vlastnosti prvku v kartě pro křížový odkaz v QElectroTechu