Obsah

Nabídka s nápovědou ke QElectroTechu

QElectroTech byl navržen s některými nástroji, které pomáhají uživateli, a usnadňují vyhledávání informací. Všechny tyto nástroje najdete v hlavní nabídce Nápověda.

../_images/qet_menu_help.png

Obrázek: Hlavní nabídka s nápovědou ke QElectroTechu

Nástrojové rady

Pro podpoření uživatele jsou popisy nástrojů zobrazeny, když je šipka myši umístěna na ikonu v panelu nástrojů. Nástrojová rada je krátká zpráva, která blíže určuje činnost odpovídající ikoně.

QElectroTech také umožňuje zobrazení nástrojových rad, nebo panelů s krátkými popisy, k mnoha různým oblastem a předmětům hlavního okna. Tyto panely se nezobrazují automaticky při umístění šipky myši na předmět nebo plochu.

  1. Vyberte položku nabídky Nápověda > Co je to?.

  2. Stiskněte předmět nebo oblast pro zobrazení panelu s popisem.

../_images/qet_tooltip_workspace.png

Obrázek: Zpráva, která se zobrazí v pracovní ploše

Pro zvýšení účinnosti práce může být panel s popisem zobrazen také pomocí klávesové zkratky. Uživatel se nemusí uchýlit k nabídce Nápověda.

  1. Stiskněte Shift + F1.

  2. Stiskněte předmět nebo oblast pro zobrazení panelu s popisem.

Poznámka

Nástroj Co je to? neposkytuje popis čehokoli, poskytuje pouze popis pro různé typy sbírek (záhlaví výkresu a prvky), pracovní plocha, oblast projektu a k několika dalším předmětům a plochám.

O programu QElectroTech

Mnoho informací týkajících se QElectroTechu najdete v programu bez vyhledávání na internetu. Každý, kdo program spustí, může najít text licence, verzi spuštěné aplikace, vývojáře a spolupracovníky.

  1. Vyberte položku nabídky Nápověda > O QElectroTechu pro zobrazení vyskakovacího okna se základními informacemi o projektu QElectroTech.

Příručka na internetu

Nabídka Nápověda může uživatele přesměrovat na oficiální internetovou dokumentaci.

  1. Vyberte položku nabídky Nápověda > Internetová příručka pro otevření oficiální internetové dokumentace ke QEletroTechu ve výchozím prohlížeči.

Když je aplikace v počítači spuštěna, uživatel může ve výchozím prohlížeči pomocí klávesové zkratky otevřít i internetovou příručku.

  1. Stiskněte klávesu F1 pro otevření oficiální příručky na internetu v prohlížeči.

Viz také

Další informace o klávesové zkratce pro QElectroTech najdete v části k hlavní nabídce.

Kanál Youtube

Mnoho různých obrazových návodů ke QElectroTechu najdete na internetu. Nabídka Nápověda může uživatele přesměrovat na oficiální Youtube kanál projektu.

  1. Vyberte položku nabídky Nápověda > Kanál Youtube pro otevření kanálu pro QEletroTech u služby Youtube ve výchozím prohlížeči.

Podpořte projekt

Pokud je uživatel spokojen s vývojářským týmem již provedenou prací na QElectroTechu a chce projektu pomoci finančním darem, nabídka Nápověda uživatele může přesměrovat na oficiální PayPal účet projektu.

  1. Vyberte položku Nápověda > Podpořte projekt darem pro otevření oficiálního účtu u služby PayPal QEletroTechu ve výchozím prohlížeči.

O Qt

QElectroTech byl navržen s použitím systému a nástrojové sady doplňků Qt. Nabídka Nápověda umožňuje přejít na oficiální stránku projektu Qt bez potřeby hledání na internetu.

  1. Vyberte položku nabídky Nápověda > O Qt a otevřete oficiální stránku Qt ve výchozím prohlížeči.