Obsah

Podřízený prvek

Pomocné prvky znázorňují zařízení silového obvodu, jako jsou hlavní stykače výkonových stykačů. Podřízené prvky také znázorňují pomocné stykače. I když je pomocný stykač součástí příkazového obvodu, jeho zapnutí je vynuceno jiným prvkem.

../../_images/qet_element_slave.png

Obrázek: Podřízený prvek v QElectroTechu

Pro podřízený prvek existují dva typy proměnných, obecné proměnné, které jsou společné pro všechny typy prvků a jsou spravovány vnitřně QElectroTechem, a zvláštní proměnné pro tento typ prvku.

QElectroTech neumožňuje stanovit hodnoty proměnných pro podřízený prvek. QElectroTech také neumožňuje stanovit nové proměnné. QElectroTech umožňuje pouze zobrazení konkrétních proměnných u dynamických textů.

Obecné proměnné

  • % {F}: Štítek listu, kde lze prvek najít

  • % {f}: Číslo listu, kde lze prvek najít

  • % {M}: Proměnná plant listu, kde lze prvek najít

  • % {LM}: Proměnná umístění listu, kde lze prvek najít

  • % {l}: Číslo řádku v listu pracovní plochy, kde lze prvek najít

  • % {c}: Číslo sloupce v listu pracovní plochy, kde lze prvek najít

  • % {id}: Poloha listu v projektu (číslo výkresu)

Zvláštní proměnné

  • Poloha nadřízeného prvku: Vnitřní předem stanovená proměnná, která je automaticky zobrazena pod dynamickými texty prvku. Výchozí vzorec proměnné je (% id-% l% c), proměnné převzaty z nadřízeného prvku.

Viz také

Výchozí vzorec Polohy nadřízeného prvku a polohy, kde má být zobrazen, lze stanovit na kartě křížových odkazů v nastavení pro Nový projekt.

Poznámka

QElectroTech také umožňuje zobrazování určitých proměnných Nadřízeného prvku _ v dynamických textových polích.