Obsah

Oblouk

Vytvoření oblouku

Oblouk lze do pracovní plochy přidat pouze z pruhu s nástroji.

 1. Pro přidání oblouku vyberte v panelu nástrojů ikonu icon_arc.

 2. Klepněte na polohu počátečního bodu oblouku v pracovní ploše.

 3. Klepněte na polohu koncového bodu oblouku v pracovní ploše. Výchozí oblouk má vždy úhel 90 stupňů..

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Části.

Vlastnosti oblouku

Vlastnosti části prvku lze zobrazit v informačním panelu, když je část vybrána.

Poznámka

Pokud se panel s údaji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Informace.

element/element_parts/../../images/qet_element_part_arc.png

Obrázek: Část oblouk v prvku v QElectroTechu

QElectroTech umožňuje přizpůsobení různých vlastností oblouku:

Vzhled
Barva

Barvu obrysu a barvu výplně části lze stanovit v seznamu předem stanovených barev. V případě obloukové části je barva výplně Žádná.

Styl

Typ znázornění obrysu lze vybrat mezi: Normální (spojitý), Čárky, Tečky nebo, Čárky a tečky.

Tloušťka

Tloušťku obrysu (váha) lze zvolit mezi: Žádná, Tenká, Běžná, Silný nebo Hodně silná.

Geometrie
Souřadnice

Lze stanovit souřadnice (x, y) středu elipsy.

Rozměry

Lze stanovit vodorovné a svislé (nejmenší a největší nebo největší a nejmenší) průměry elipsy.

Bod

Poloha počátečního a koncového bodu je stanovena jako úhel poloměru mezi středem a příslušným bodem s vodorovným průměrem. Hodnota úhlu se pro kladné úhly řídí matematickými pravidly proti směru hodinových ručiček.

Stanovení krajních bodů oblouku

QElectroTech umožňuje stanovit krajní body oblouku v informačním panelu nebo v pracovní ploše.

element/element_parts/../../images/qet_element_part_arc_extremes.png

Obrázek: Krajní bod oblouku v QElectroTechu

Stanovení krajních bodů oblouku v informačním panelu

 1. Pro zobrazení vlastnosti oblouku v informačním panelu vyberte oblouk.

 2. Stanovte počáteční úhel, úhel průměru počátečního bodu a vodorovné osy.

 3. Stanovte úhel počáteční bodu a koncového bodu oblouku.

 4. Stiskněte intro.

 5. Zrušte výběr v nabídce Úpravy nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + Shift + a.

Stanovení krajních bodů oblouku v pracovní ploše

 1. Vyberte oblouk nakreslený v pracovní ploše. Čára oblouku se změní na červenou barvu a ovládání elipsy oblouku na modrou.

 2. Znovu vyberte oblouk. Čára pokračuje červeně a body se změní na zelenou barvu.

 3. Vyberte oblouk potřetí. Čára pokračuje červeně a v tuto chvíli je pouze jeden krajní bod, barva je růžová.

 4. Umístěte růžové body kolem obrysu elipsy.

 5. Zrušte výběr v nabídce Úpravy nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + Shift + a.