Obsah

Pruhy s nástroji v editoru prvku

Kromě různých nabídek poskytuje QElectroTech také panely nástrojů. Panely nástrojů jsou skupiny tlačítek s ikonami, které spouštějí činnosti. Obecně mají tato tlačítka protějšek v jedné z nabídek hlavní nabídky.

Různé panely nástrojů lze skrýt nebo umístit do jednoho nebo více řádků pod hlavní nabídkou. Panely nástrojů lze také umístit na sloupec nalevo nebo napravo od hlavního okna.

Poznámka

Pro pomoc uživateli je nástrojová rada zobrazena, když je šipka umístěna na tlačítku.

Nástroje v pruhu s nástroji

../../../_images/qet_element_editor_toolbar_tools.png

Obrázek: Nástroje v pruhu s nástroji v editoru prvku v QElectroTechu

Různá tlačítka na panelu nástrojů Nástroje jsou:

Nástroj

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Nový

Vytvoří nový prvek

Ctrl + n

document-new

Otevřít

Otevře stávající prvek ve sbírce

Ctrl + o

folder-open

Uložit

Uloží nynější změny prvku (přepíše)

Ctrl + s

document-save

Uložit jako

Uloží prvek jako nový prvek v knihovně

document-save-as

Nahrát znovu

Nahraje otevřený prvek (všechny změny, které nejsou uloženy, jsou ztraceny)

Ctrl + p

view-refresh

Zpět

Vrátí zpět předchozí krok

Ctrl + z

edit-undo

Znovu

Obnoví krok vrácený zpět

Ctrl + y

edit-redo

Smazat

Odebere vybrané prvky z listu

Del

edit-delete

Poznámka

Pro zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Nástroje vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Nástroje.

Pruh s nástroji pro zobrazení

../../../_images/qet_element_editor_toolbar_display.png

Obrázek: Zobrazení pruhu s nástroji v editoru prvku v QElectroTechu

Různá tlačítka na panelu nástrojů Zobrazení jsou:

Poznámka

Pro zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Zobrazení vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Zobrazení.

Prvek v pruhu s nástroji

../../../_images/qet_element_editor_toolbar_element.png

Obrázek: Prvek v pruhu s nástroji v editoru prvku v QElectroTechu

Různá tlačítka na panelu nástrojů Prvek jsou:

Nástroj

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Informace

Upravení názvu a údajů o prvku

Ctrl + e

names

Vlastnosti

Upravení vlastností prvku

element-edit

Poznámka

Pro zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Prvek vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Výkresy.

Pruh s nástroji pro části

../../../_images/qet_element_editor_toolbar_parts.png

Obrázek: Pruh s nástroji pro části v editoru prvku v QElectroTechu

Různá tlačítka na panelu nástrojů Části jsou:

Nástroj

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Čára

Přidá čáru do pracovní plochy

line

Obdélník

Přidá obdélník do pracovní plochy

rectangle

Elipsa

Přidá elipsu do pracovní plochy

ellipse

Mnohoúhelník

Přidá mnohoúhelník do pracovní plochy

polygon

Text

Přidá text do pracovní plochy

text

Oblouk

Přidá oblouk do pracovní plochy

arc

Svorka

Přidá svorku do pracovní plochy

terminal

Textové pole

Přidá dynamické textové pole do pracovní plochy

textfield

Poznámka

Pro zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Části vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Výkresy.

Pruh s nástroji pro hloubku

../../../_images/qet_element_editor_toolbar_depth.png

Obrázek: Pruh s nástroji pro hloubku v editoru prvku v QElectroTechu

Různá tlačítka na panelu nástrojů Hloubka jsou:

Nástroj

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Dát úplně nahoru

Přesune výběr(y) dopředu

Ctrl + Shift + Home

bring_forward

Dát nahoru

Přistoupí k výběru(ům)

Ctrl + Shift + Nahoru

raise

Dát dolů

Vzdálí výběr(y)

Ctrl + Shift + Dolů

lower

Dát úplně dolů

Přesune výběr(y) dozadu

Ctrl + Shift + End

send_backward

Poznámka

Pro zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Hloubka vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Výkresy.