Obsah

Uložení projektu

Nynější projekt lze uložit přes hlavní nabídku, panel nástrojů a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Jeden projekt odpovídá jednomu souboru ve formátu .qet. Přípona .qet je původní přípona QElectroTechu.

Uložení projektu přes hlavní nabídku

  1. Pro uložení činného projektu vyberte položku nabídky Soubor > Uložit.

../_images/qet_menu_file.png

V případě, že projekt již byl uložen a má být uložen jako jiný projekt, jiný název a/nebo adresář:

  1. Pro uložení činného projektu jako nového `projektu`_ vyberte položku nabídky Soubor > Uložit jako.

Uložení projektu přes pruh s nástroji

  1. Pro uložení činného projektu vyberte ikonu document-save v panelu nástrojů

V případě, že projekt již byl uložen a má být uložen jako jiný projekt, jiný název a/nebo adresář:

  1. Pro uložení činného projektu vyberte ikonu document-save-as v panelu nástrojů

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje

Uložení projektu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

  1. Stiskněte klávesy Ctrl + s pro uložení činného projektu.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.

Poznámka

QElectroTech umožňuje pravidelné vytváření záloh projektu. Tato volba se nastavuje v Nastavení > Nastavit QElectroTech > Projekty.