Obsah

Vícenásobné vložení

Pro účinnější vytváření výkresů poskytuje QElectroTech funkci vícenásobného vložení. Tato funkce umožňuje kopírování a vkládání jednoho nebo více předmětů automatizujících některé činnosti stanovení předmětu.

../_images/qet_multiple_paste.png

Obrázek: Vícenásobné vložení v QElectroTechu

Na rozdíl od běžné funkce pro kopírování a vložení funkce vícenásobného vložení poskytuje následující možnosti:

 • Zkopírovat a vložit předmět (prvek, vodič, textové pole, atd.) vícekrát v jednom kroku.

 • Použijte funkci automatického připojení v QElectroTechu pro svorky prvku, které jsou ve stejném vodorovném nebo svislém řádku.

 • U automatického číslování zkopírovaného prvku (zkopírovaných prvků) funkce pro standardní kopírování neumožňuje použití vzorů automatického číslování.

 • U automatického číslování zkopírovaného/vytvořeného vodiče (zkopírovaných vodičů) funkce pro standardní kopírování neumožňuje použití vzorů automatického číslování.

Pro kopírování a vložení vícekrát jednoho nebo více předmětů:

 1. Vyberte předmět(y), který se má zkopírovat.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný předmět(y).

  ../_images/qet_element_right_click.png

  Obrázek: Vyskakovací okno po klepnutí pravým tlačítkem myši na prvek v QElectroTechu

 3. Pro zobrazení vyskakovacího okna pro vícenásobné vložení vyberte volbu Vícenásobné vložení.

  ../_images/qet_multiple_paste_window.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro vícenásobné vložení v QElectroTechu

 4. Stanovte posun X a Y mezi originálem a kopií/kopiemi.

 5. Stanovte požadovaný počet kopií.

 6. Klepněte na požadované volby pro automatické připojení, automatické číslování prvků a automatické číslování vodičů.

 7. Pro zavření vyskakovacího okna pro vícenásobné vložení a vytvoření kopií stiskněte tlačítko OK.