Obsah

Vzhled vodiče

Barvu, typ a šířku čáry ve výkresu, která představuje vodič, lze stanovit. Čára může mít hlavní barvu a, je-li to požadováno, vedlejší barvu.

Poznámka

Vedlejší čára se používá, když je požadována přerušovaná čára s dvojitou barvou.

../../_images/qet_conductor_secundary_line.png

Obrázek: Vodič s červenou vedlejší barvou

../../_images/qet_conductor_properties_appearance.png

Obrázek: Vzhled vícežilového vodiče

  • Různé typy čar jsou: Plná, Přerušovaná a Přerušovaná a tečkovaná.

  • Možné barvy jsou stanoveny rozsahem stupnice RGB.

  • Možné tloušťky čáry jsou mezi 0,4 a 10 mm (0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6 … , 10).

Poznámka

QElectroTech poskytuje možnost předem stanovit vzhled vodiče před započetím kreslení vodičů na list. Tato funkce zvyšuje účinnost práce a umožňuje vyhnout se stanovení vzhledu vodičů vodič po vodiči po jejich vytvoření.

Další informace o stanovení vzhledu dopředu naleznete v části s vlastnostmi listu.