Obsah

Znázornění projektu

Jsou dva různé způsoby, jak spravovat zapnutí a skrytí otevřených projektů. Projekty lze uspořádat pomocí pruhu karet s projekty zobrazeného nahoře pruhu karet s listy nebo s plovoucími okny, která lze zobrazit nebo zmenšit.

Stanovení nastavení znázornění projektu:

  1. Vyberte položku nabídky Pohled > Zobrazení projektů pro zobrazení voleb pro znázornění projektu.

    ../../_images/qet_menu_display_projects.png

    Obrázek: Nabídka pro zobrazení projektů v QElectroTechu

  2. Klepněte na požadovanou volbu: Používat okna nebo Používat karty

../../_images/qet_projects_using_windows.png

Obrázek: Znázornění projektů v QElectroTechu pomocí oken

Viz také

Nastavení zobrazení projektu lze také stanovit v nastavení QElectroTechu pro vzhled.