Obsah

Vytvoření vodiče

Ruční vytvoření vodiče

Pro ruční vytvoření vodiče:

 1. V panelu pro výběr automatického číslování vyberte vzor automatického číslování.

  schema/conductor/../../images/qet_panel_auto_numbering_conductor_pattern.png

  Obrázek: Panel pro výběr automatického číslování v QElectroTechu

  Poznámka

  Pokud se panel pro výběr automatického číslování nezobrazí, lze jej zobrazit přes**Nastavení > Zobrazení > Výběr automatického číslování**.

 2. Klepněte na počáteční svorku vodiče.

 3. Bez uvolnění myš přesuňte nahoru na koncovou svorku vodiče.

 4. Jakmile QElectroTech automaticky rozpozná konec svorky, uvolněte myš pro vytvoření vodiče.

  ../../_images/qet_conductor_create_manual.png

  Obrázek: Ruční vytvoření vodiče v QElectroTechu

Automatické vytvoření vodiče

Pro zvýšení účinnosti práce může QElectroTech vytvářet vodiče`_automaticky, když je `prvek přidán do pracovní plochy.

Pro automatické vytvoření vodiče:

 1. V panelu pro výběr automatického číslování vyberte vzor automatického číslování.

  schema/conductor/../../images/qet_panel_auto_numbering_conductor_pattern.png

  Obrázek: Panel pro výběr automatického číslování v QElectroTechu

  Poznámka

  Pokud se panel pro výběr automatického číslování nezobrazí, lze jej zobrazit přes**Nastavení > Zobrazení > Výběr automatického číslování**.

 2. Vyberte ikonu autoconnect v panelu nástrojů, pokud není vybrána.

 3. Přidejte prvek do pracovní plochy. O polohu prvku se postará program.Počáteční svorka a koncová svorka musí být ve stejnémsvislém nebo vodorovném řádku.

  ../../_images/qet_conductor_create_automatic.png

  Obrázek: Automatické vytvoření vodiče v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes**Nastavení > Zobrazení > Nástroje**.

Varování

V případě, že se počáteční a koncová svorka lišípotenciály, QElectroTech považuje dvě svorky stejného`prvku`_ za různé potenciály. QElectroTech bude informovat upozorněnímve vyskakovacím okně. QElectroTech vytvoří vodič

schema/conductor/../../images/qet_select_electric_potential_message.png

Obrázek: Upozornění na různé potenciály v QElectroTechu