Obsah

Sbírka záhlaví výkresu projektu

Sbírka projektu je jedinou sbírkou, která není součástí složení programu. Sbírka projektu je sbírka záhlaví výkresu, která je součástí souboru s projektem, každý projekt má svoji vlastní sbírku záhlaví výkresu.

../../../_images/qet_title_block_collection_project.png

Obrázek: Strom projektu v QElectroTechu

QElectroTech neumožňuje práci na této sbírce, uživatel nemůže ručně přidat ani smazat žádné záhlaví výkresu. Uživatel může pouze upravovat záhlaví výkresu použitá v projektu beze změny původního záhlaví výkresu ve sbírce QET nebo vlastní.

Záhlaví výkresu je QElectroTechem automaticky zkopírováno ze sbírky QET nebo Vlastní, když uživatel vloží nové záhlaví výkresu do jednoho listu projektu. Pokud již bylo `záhlaví výkresu`_ dříve použito, QElectroTech `záhlaví výkresu`_ do sbírky projektu nemusí znovu přidávat.

Pokud je z projektu odstraněno jedno záhlaví výkresu, QElectroTech záhlaví výkresu neodstraňuje ze sbírky projektu automaticky, záhlaví výkresu je označeno červeně. Vyčištění projektu smaže všechna záhlaví výkresu ze sbírky projektu, která se v době čištění uvnitř projektu nepoužívají automaticky.