Obsah

Jednoduchý prvek

Jednoduchý prvek se používá ke znázornění zařízení, jako jsou pohánějící zařízení (elektrické motory, válce, pneumatické nebo hydraulické ventily atd.), ovládací zařízení (PLC, mikrokontroléry atd.), jističe atd.

../../_images/qet_element_simple_element.png

Obrázek: Jednoduchý prvek v QElectroTechu

Pro jednoduchý prvek jsou dva typy proměnných:

 1. Obecné proměnné společné pro všechny typy prvků a spravované vnitřně QElectroTechem.

 2. Zvláštní proměnné jednoduchých prvků.

Obecné proměnné

 • % {F}: Štítek listu, kde lze prvek najít

 • % {f}: Číslo listu, kde lze prvek najít

 • % {M}: Proměnná plant listu, kde lze prvek najít

 • % {LM}: Proměnná umístění listu, kde lze prvek najít

 • % {l}: Číslo řádku v listu pracovní plochy, kde lze prvek najít

 • % {c}: Číslo sloupce v listu pracovní plochy, kde lze prvek najít

 • % {id}: Poloha listu v projektu (číslo výkresu)

Zvláštní proměnné

 • Vzorec štítku: Definice vzorce, který stanovuje hodnotu štítku Pokud je během vytváření svorky vybrán vzor automatického číslování, QElectroTech stanoví jako výchozí vzorec % autnum.

 • Štítek: Vnitřní proměnná, která se používá ke stanovení kódu prvku.

 • Poznámka: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Textový popis: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Číslo druhu zboží: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Výrobce: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Číslo objednávky: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Dodavatel: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Pomocný blok 1: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Pomocný blok 2: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Vnitřní číslo: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Umístění: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Funkce: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Napětí/Protokol: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).