Obsah

Zavření projektu

Uživatel může projekt kdykoli zavřít. Pokud se má nynější práce před zavřením projektu uložit, s postupem se seznámíte v části uložit. QElectroTech přesto zobrazí automatickou zprávu pro uložení projektu, pokud v něm byla vytvořena nějaká změna.

../_images/qet_project_save_message.png

Obrázek: Zpráva o uložení v QElectroTechu

Zavření nynějšího projektu lze udělat přes hlavní nabídku, panel nástrojů, panel s projekty, pruh karet s projekty a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

V případě, že je otevřen více než jeden projekt, činný projekt bude projektem, který bude zavřen.

Zavření projektu přes hlavní nabídku

  1. Pro zavření činného projektu vyberte položku nabídky Soubor > Zavřít.

../_images/qet_menu_file.png

Obrázek: Nabídka pro soubor v QElectroTechu

Zavření projektu přes pruh s nástroji

  1. Pro zavření činného projektu vyberte ikonu project-close v pruhu s nástroji

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje.

Zavření projektu přes panel s projekty

Výhodou zavření projektů přes panel s projekty je možnost uzavřít projekty, které jsou otevřené a nejsou činnými projekty.

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na otevřený projekt ve stromu panelu s projekty, který se má zavřít.

  2. Pro zavření vybraného projektu vyberte položku nabídky Zavřít tento projekt.

../_images/qet_panel_projects_project_option.png

Obrázek: Panel s projekty v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s projekty nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Projekty.

Zavření projektu přes pruh karet s projekty

Všechny otevřené projekty lze zobrazit v pruhu karet s projekty, který je zobrazen nahoře pracovní plochy. Uživatel může zavřít otevřené projekty bez ohledu na to, zda je projekt činný, klepnutím na zavření karty project_tab_close_tab na kartě s projektem.

V případě, že se projekty zobrazí jako vyskakovací okna, mohou být zavřeny klepnutím na zavření karty project_window_close_tab, které je umístěno v pravém horním rohu.

Poznámka

Zobrazení projektů pomocí pruhu karet nebo pomocí vyskakovacích oken může být vybráno v Zobrazení > Zobrazit projekty.

Zavření projektu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

  1. Stiskněte klávesy Ctrl + f4 pro zavření činného projektu.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.