Obsah

Pruh s hlavní nabídkou v editoru prvku

Pruh s hlavní nabídkou je umístěn v horní části okna editoru prvku v QElectroTechu. Editor prvku obsahuje nabídky Soubor, Úpravy, Zobrazení, Nastavení, a Nápověda. Každá nabídka poskytuje mnoho různých voleb.

Poznámka

Stručný popis každé položky nabídky lze přečíst v nápovědě nebo panelu nástrojů s informacemi přejetím ukazovátkem nad volbou.

Nabídka pro soubor

../../../_images/qet_element_editor_menu_file.png

Obrázek: Nabídka Soubor v QElectroTechu

Volba

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Nový

Vytvoří nový prvek

Ctrl + n

document-new

Otevřít

Otevře stávající prvek ve sbírce

Ctrl + o

folder-open

Otevřít ze souboru

Otevře stávající prvek ze souboru

Ctrl + o

folder-open

Spouští se přídavný modul převaděče DXF

Zavede prvek ze souboru DXF

Ctrl + o

run-dxf

Nedávno otevřené

Otevře prvek z historie (nedávno otevřené soubory)

Ctrl + s

document-recent

Uložit

Uloží nynější změny prvku (přepíše)

Ctrl + s

document-save

Uložit jako

Uloží prvek jako nový prvek v knihovně

document-save-as

Uložit do souboru

Uloží prvek jako jiný soubor na disk

Ctrl + Shift + x

document-save-as

Nahrát znovu

Nahraje otevřený prvek (všechny změny, které nejsou uloženy, jsou ztraceny)

Ctrl + p

view-refresh

Ukončit

Ukončí editor prvku v QElectroTechu

Ctrl + q

application-exit

Nabídka pro úpravy

../../../_images/qet_element_editor_menu_edit.png

Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Volba

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Zpět

Vrátí zpět předchozí krok

Ctrl + z

edit-undo

Znovu

Obnoví krok vrácený zpět

Ctrl + y

edit-redo

Vybrat vše

Vybere všechny prvky na listu

Ctrl + a

edit-select-all

Nevybrat nic

Zruší výběr všech prvků na listu

Ctrl + Shift + a

edit-select-none

Obrátit výběr

Obrátí výběr prvků

Ctrl + i

edit-select-invert

Vyjmout

Vloží vybrané prvky do schránky

Ctrl + x

edit-cut

Kopírovat

Zkopíruje vybrané prvky

Ctrl + c

edit-copy

Vložit

Vloží prvky ze schránky do listu

Ctrl + v

edit-paste

Vložit v oblasti

Vloží prvky ze schránky do listu

Ctrl + v

edit-paste

Vložit z

Vloží prvky ze schránky do listu

Ctrl + v

edit-paste

Smazat

Odebere vybrané prvky z listu

Del

edit-delete

Upravit název a údaje o prvku

Otočí vybrané prvky a texty

Mezerník

names

Upravení údajů o autorovi

Otočí vybrané texty do určitého úhlu

Ctrl + mezerník

preferences-user

Upravení vlastností prvku

Vyhledá vybraný prvek v panelu se sbírkami

element-edit

Dát úplně nahoru

Přesune výběr(y) dopředu

Ctrl + Shift + Home

bring_forward

Dát nahoru

Přistoupí k výběru(ům)

Ctrl + Shift + Nahoru

raise

Dát dolů

Vzdálí výběr(y)

Ctrl + Shift + Dolů

lower

Dát úplně dolů

Přesune výběr(y) dozadu

Ctrl + Shift + End

send_backward

Nabídka pro zobrazení

../../../_images/qet_element_editor_menu_display.png

Obrázek: Nabídka pro zobrazení v QElectroTechu

Volba

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Přiblížit

Zvětší pracovní plochu

Ctrl + +

zoom-in

Oddálit

Zmenší pracovní plochu

Ctrl + -

zoom-out

Přizpůsobit přiblížení

Nastaví přiblížení přesně na část pracovní plochy

Ctrl + 9

view-fit-window

Bez přiblížení

Obnoví výchozí úroveň přiblížení

Ctrl + 0

zoom-original

Nabídka pro nastavení

../../../_images/qet_menu_settings.png

Obrázek: Nabídka pro nastavení v QElectroTechu

Volba

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Zobrazení

Zobrazí nebo skryje nástrojové pruhy a panely

configure-toolbars

Režim na celou obrazovku

Zobrazí QElectroTech v režimu na celou obrazovku

Ctrl + Shift + f

view-fullscreen

Nastavit QElectroTech

Umožňuje zadat různé parametry pro QElectroTech

configure

Nabídka s nápovědou

../../../_images/qet_menu_help.png

Obrázek: Nabídka s nápovědou ke QElectroTechu

Volba

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Co je to?

Zjišťuje možnosti hlavní nabídky

Shift + f1

O programu QElectroTech

Zobrazí informace o programu QElectroTech

qet-icon

Příručka na internetu

Spustí výchozí prohlížeč internetové příručky pro QElectroTech

F1

help-contents

Kanál Youtube

Spustí výchozí prohlížeč na kanál Youtube pro QElectroTech

show-video

Podpořte projekt darem

Spustí výchozí prohlížeč na dárcovský účet Paypal pro QElectroTech

help-donate

O Qt

Zobrazí informace o knihovně Qt

qt-icon