Obsah

Upravení záhlaví výkresu

QElectroTech umožňuje úpravy šablon pouze z Vlastní sbírky nebo vložené sbírky projektu. Záhlaví výkresů ve sbírce QET nelze upravit.

Poznámka

QElectroTech umožňuje otevírání vzorů záhlaví výkresů ve sbírce QET v editoru záhlaví výkresu. Jakmile je vzor upraven, musí být uložen pomocí volby Uložit jako, čímž se vytvoří nový vzor.

Upravení záhlaví výkresu přes hlavní nabídku

 1. Pro zobrazení výchozích vlastností listu projektu vyberte položku nabídky Projekt > Vlastnosti projektu > Nový list.

 2. Jděte do údajů v záhlaví výkresu a vyberte záhlaví výkresu, které se má upravit.

 3. Vyberte volbu Upravit tento vzor pro zobrazení editoru záhlaví výkresu.

  ../../_images/qet_project_prop_new_folio_title_block_options.png

  Obrázek: Vyskakovací okno s vlastnostmi nového listu v QElectroTechu

Upravení záhlaví výkresu přes vlastnosti listu

 1. Zobrazení vlastností listu z jednoho z listů projektu.

 2. Jděte do údajů v záhlaví výkresu a vyberte záhlaví výkresu, které se má upravit.

 3. Vyberte volbu Upravit tento vzor pro zobrazení editoru záhlaví výkresu.

  ../../_images/qet_folio_prop_title_block_options.png

  Obrázek: Vyskakovací okno s vlastnostmi listu v QElectroTechu

Upravení záhlaví výkresu z panelu s projektem

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na vzor záhlaví výkresu, které se má upravit

 2. Klepněte na volbu Upravit tento vzor pro otevření vzoru v editoru záhlaví výkresu.

  ../../_images/qet_title_block_panel_project_user_options.png

  Obrázek: Panel s projekty v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s projekty nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Projekty.