Obsah

Zobrazení vlastností vodiče

Okno s vlastnostmi vodiče lze zobrazit přes hlavní nabídku, z pracovní plochy a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Zobrazení vlastností vodiče přes hlavní nabídku

  1. Vyberte vodič, jehož vlastnosti se mají zobrazit.

  2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi vodiče vyberte položku nabídky Úpravy > Upravit vodič.

../../_images/qet_menu_edit_conductor.png

Obrázek: Nabídka pro úpravy v QElectroTechu

Zobrazení vlastností vodiče z pracovní plochy

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na vodič, jehož vlastnosti se mají zobrazit.

  2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi vodiče vyberte volbu Upravit vodič.

../../_images/qet_conductor_right_click.png

Obrázek: Volby pro vodič v QElectroTechu

Zobrazení vlastností vodiče pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

  1. Vyberte vodič, jehož vlastnosti se mají zobrazit.

  2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi vodiče stiskněte Ctrl + e.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.