Obsah

Sbírka QET

Sbírka QET je výchozí sbírka v QElectroTechu. Tato sbírka je chráněna a uživatel ji může pouze číst. Sbírku QET nelze upravit. Uživatel nemůže přidávat ani mazat prvky v databázi.

../../_images/qet_element_collection_default.png

Obrázek: Strom sbírky QET v panelu se sbírkou

Sbírka QET má následující skupiny:

Elektrická

Sbírka elektrických součástí (motory, měniče, spínače, elektrické ochrany atd.)

Logická

Symboly logických signálů (AND, OR, NOT, NOR atd.), symboly Grafcet, symboly žebříku a symboly pro výrobní výkresy.

Kapalinová

Sbírka hydraulických součástí (čerpadla, válce, ventily tlakových mezí, přetlakové ventily, směrové ventily atd.)

Vzduchová

Sbírka hydraulických součástí (kompresor, válce, vzduchové filtry, směrové ventily atd.)

Energie

Sbírka prvků používaných na poli energie (čerpadla, turbíny, solární panely, výměníky tepla atd.)