Obsah

Vyčištění projektu

QElectroTech ukládá v databázi projektu každé záhlaví výkresu, vodič, prvek atd., který je zaveden uživatelem. Pokud uživatel smaže jeden prvek nebo nahradí záhlaví výkresu v listu, prvek nebo záhlaví výkresu budou smazány z listu ale stále budou uloženy v databázi projektu.

QElectroTech umožňuje vyčištění databáze projektu přes hlavní nabídku.

  1. Pro otevření vyskakovacího okna pro vyčištění projektu vyberte položku nabídky Projekt > Vyčistit projekt.

../_images/qet_menu_project.png

Obrázek: Vyskakovací okno pro vyčištění projektu v QElectroTechu

  1. Vyberte požadovaná zaškrtávací tlačítka (vzory, prvky, skupiny).

  2. Pro vyčištění projektu stiskněte tlačítko OK a zavřete vyskakovací okno pro vyčištění projektu.

../_images/qet_project_clean.png

Poznámka

Pro zmenšení velikosti souboru s projektem a zvýšení rychlosti nahrávání se doporučuje projekt vyčistit.