Obsah

Mnohoúhelník

Vytvoření mnohoúhelníku

Poznámka

Pro snazší kreslení lze mřížku listu zobrazit přes Zobrazení > Zobrazit mřížku nebo v panelu nástrojů ikona grid.

Mnohoúhelník lze do pracovní plochy přidat pouze z panelu nástrojů.

 1. Pro přidání mnohoúhelníku vyberte v panelu nástrojů ikonu polygon.

 2. Nakreslete spojené čáry jednoduchým klepnutím na počáteční a koncový bod každé čáry.

 3. Dvakrát klepněte na koncový vrchol/bod mnohoúhelníku.

Poznámka

Kdykoli během vytváření mnohoúhelníku lze předchozí čáru odstranit bez zastavení procesu vytváření.

 • Klepnutí pravým tlačítkem myši smaže předchozí čáru bez ztráty vší předchozí práce.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Přidání.

Vlastnosti mnohoúhelníku

Mnohoúhelník je rovinný obrazec tvořený konečným počtem spojených úseček. Když jsou počáteční a koncové úsečky mnohoúhelníku spojeny, mnohoúhelník určuje uzavřenou oblast.

Když mnohoúhelník neurčuje uzavřenou oblast, vlastnosti předmětu mnohoúhelníku jsou stejné jako předmětu čáry.

Když mnohoúhelník určuje uzavřenou oblast, je v panelu vlastností mnohoúhelníku vybráno zaškrtávací tlačítko Uzavřený mnohoúhelník, předmět mnohoúhelníku má stejné vlastnosti jako předmět obdélníku.

Poznámka

Pokud nejsou počáteční a koncová úsečka mnohoúhelníku spojeny, když je vybráno zaškrtávací tlačítko Uzavřený mnohoúhelník, bude automaticky vytvořena nová úsečka, která spojí obě části.

Vlastnosti mnohoúhelníku lze zobrazit přes hlavní nabídku, klepnutím pravým tlačítkem na okraj/čáru mnohoúhelníku, z panelu vlastností výběru a pomocí klávesové zkratky.

Vlastností mnohoúhelníku přes hlavní nabídku

 1. Vyberte jeden z okrajů/čar mnohoúhelníku, který se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi mnohoúhelníku vyberte položku nabídky Úpravy > Upravit vybraný předmět.

  ../../_images/qet_menu_edit_object.png

  Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Vlastnosti mnohoúhelníku pomocí klepnutí pravým tlačítkem myši

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na jeden z okrajů/jednu z čar mnohoúhelníku, který se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi mnohoúhelníku vyberte Upravit vybraný předmět.

../../_images/qet_object_right_click.png

Obrázek: Vyskakovací okno pro výběr mnohoúhelníku v QElectroTechu

Vlastnosti mnohoúhelníku v panelu s vlastnostmi výběru

 1. Vyberte jeden z okrajů/čar mnohoúhelníku, který se má upravit, a v panelu vlastností výběru se objeví vlastnosti mnohoúhelníku.

../../_images/qet_polygon_prop.png

Obrázek: Panel s vlastnostmi mnohoúhelníku v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s vlastnostmi výběru nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru

Vlastnosti mnohoúhelníku pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

 1. Vyberte jeden z okrajů/čar mnohoúhelníku, který se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi mnohoúhelníku stiskněte Ctrl + e.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.

Přidání nového bodu do mnohoúhelníku

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na místo na okrajích/čárách mnohoúhelníku, kde se má vytvořit nový bod.

 2. Pro vytvoření nového bodu mnohoúhelníku vyberte volbu Přidat bod.

  ../../_images/qet_polygon_add_point.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro výběr mnohoúhelníku v QElectroTechu

Smazání bodu mnohoúhelníku

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na bod mnohoúhelníku, který se má smazat.

 2. Pro smazání bodu mnohoúhelníku vyberte volbu Smazat tento bod.

  ../../_images/qet_polygon_delete_point.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro výběr mnohoúhelníku v QElectroTechu