Obsah

Zobrazení vlastností projektu

Vlastnosti projektu lze zobrazit ve vyskakovacím okně přes hlavní nabídku a panel projektů.

Vlastností projektu přes hlavní nabídku

  1. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi projektu činného projektu vyberte položku nabídky Projekt > Vlastnosti projektu.

../../_images/qet_menu_project.png

Obrázek: Nabídka pro projekt v QElectroTechu

Varování

Pokud je otevřen více než jeden projekt, ujistěte se před změnou vlastností, že činný projekt je ten správný.

Vlastnosti projektu přes panel s projektem

Výhodou zobrazení vlastností projektu přes panel s projekty je možnost vybrat projekty, které jsou otevřené a nejsou činnými projekty.

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na projekt ve stromu panelu s projekty.

  2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi projektu vyberte Vlastnosti projektu.

../../_images/qet_panel_projects_project_option.png

Obrázek: Panel s projekty v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s projekty nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Projekty.