Obsah

Vytvoření nového záhlaví výkresu

Vytváření nového záhlaví výkresu od nuly není povoleno, může být vytvořena pouze jeden vzor počínající z jiného. Pokud není vybrán žádný vzor, základem pro vytvoření nového záhlaví výkresu je výchozí záhlaví výkresu ve sbírce QET.

../../_images/qet_title_block_default.png

Obrázek: Výchozí záhlaví výkresu v QElectroTechu

Vytvoření záhlaví výkresu přes hlavní nabídku

 1. Pro zobrazení výchozích vlastností listu z projektu vyberte položku nabídky Projekt > Vlastnosti projektu > Nový list.

 2. Jděte do údajů v záhlaví výkresu a vyberte záhlaví výkresu, které se má použít k vytvoření nového.

 3. Vyberte volbu Zdvojit a upravit tento vzor.

  ../../_images/qet_project_prop_new_folio_title_block_options.png

  Obrázek: Vyskakovací okno s vlastnostmi nového listu v QElectroTechu

 4. Vyberte název nového vzoru záhlaví výkresu a stiskněte OK pro jeho vytvoření.

  folio/title_block/../../images/qet_title_block_duplicate_new_name.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro uložení nového listu v QElectroTechu

Vytvoření záhlaví výkresu přes vlastnosti listu

 1. Zobrazení vlastností listu z jednoho z listů projektu.

 2. Jděte do údajů v záhlaví výkresu a vyberte záhlaví výkresu, které se má použít k vytvoření nového.

 3. Vyberte volbu Zdvojit a upravit tento vzor.

  ../../_images/qet_folio_prop_title_block_options.png

  Obrázek: Vyskakovací okno s vlastnostmi nového listu v QElectroTechu

 4. Upravte vzor a uložte jej.

 5. Vyberte rodičovskou sbírku a název nového vzoru záhlaví výkresu, potom stiskněte OK pro jeho vytvoření.

  ../../_images/qet_title_block_save_as_popup_window.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro uložení nového listu v QElectroTechu

Vytvoření záhlaví výkresu přes panel s projektem

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na vlastní sbírku záhlaví výkresů panel s projektem.

 2. Klepněte na volbu Nový vzor pro přidání nového záhlaví výkresu s výchozím vzorem ze sbírky QET jako základem.

  ../../_images/qet_title_block_user_collection_options.png

  Obrázek: Panel s projekty v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s projekty nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Projekty.