Obsah

Vložení předmětu

QElectroTech umožňuje vložení předmětů (prvek, vodič, textové pole, základní předmět a obrázek), jež již byly zkopírovány nebo vyjmuty ve stejném listu, nebo v jiném listu a/nebo projektu.

Poznámka

Ve stejnou dobu lze po zkopírování nebo vyjmutí vložit více předmětů.

Varování

Prvek by utrpěl ztrátu dat, pokud je záměrem vložit jej v jiném projektu.

Vložení předmětů lze provádět přes hlavní nabídku, panel nástrojů, klepnutím pravým tlačítkem v pracovní ploše a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Vložení předmětu přes hlavní nabídku

  1. Pro vložení předtím zkopírovaného nebo vyjmutého předmětu do činného listu vyberte položku nabídky Úpravy > Vložit.

../_images/qet_menu_edit.png

Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Vložení předmětu přes pruh s nástroji

  1. Pro vložení předtím zkopírovaného nebo vyjmutého předmětu do činného listu vyberte v panelu nástrojů ikonu edit-paste.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje.

Vložení předmětu klepnutím pravým tlačítkem myši

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na oblast v kreslicí ploše, kde se má předmět vložit.

  2. Pro vložení předtím zkopírovaného nebo vyjmutého předmětu vyberte volbu Vložit zde.

../_images/qet_element_right_click_paste.png

Obrázek: Vyskakovací okno po klepnutí pravým tlačítkem myši v QElectroTechu

Vložení předmětu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení pracovní výkonnosti.

  1. Pro vložení předtím zkopírovaného nebo vyjmutého předmětu do činného listu stiskněte Ctrl + v.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.