Obsah

Uspořádání panelů

Uživatelské rozhraní QElectroTechu bylo navrženo tak, aby fungovalo s pomocí hlavní nabídky a panelů. Hlavní nabídka je umístěna nahoře. Panely mohou být zobrazeny a skryty.

Pro zobrazení nebo skrytí panelů:

  1. Pro zobrazení panelů a seznamu nástrojových pruhů vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení.

  2. Klepněte na různé panely (Projekty, Sbírky, Zpět, Vlastnosti výběru a Výběr automatického číslování), které se mají zobrazit nebo skrýt.

../../_images/qet_setting_display_menu.png

Obrázek: Nabídka nastavení pro zobrazení panelů v QElectroTechu

Všechny panely lze zobrazit na pravé a levé straně pracovního prostoru. Panely lze uspořádat ve sloupci nebo v kartách. Panely také mohou být zobrazeny jako vyskakovací okna/plovoucí okna.

../../_images/qet_gui.png

Obrázek: Uživatelské rozhraní QElectroTechu

Pro změnu uspořádání panelů:

  1. Klepněte levým tlačítkem myši na proužek s názvem panelu.

  2. Bez uvolnění panelu přesuňte myš do konečné polohy.

  3. Uvolněte panel.

../../_images/qet_gui_panels_placement.png

Obrázek: Umístění panelu v QElectroTechu