Obsah

Vytvoření PDF z projektu

Činný projekt lze vyvést do PDF přes hlavní nabídku, panel nástrojů a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Varování

Zkontrolujte, zda činný projekt je projektem, který se má vytisknout.

Poznámka

Nynější verze QElectroTechu, verze 0.7, neumožňuje zachování odkazů na prvky v dokumentu PDF.

Vyvedení projektu do PDF přes hlavní nabídku

 1. Pro otevření vyskakovacího okna pro tisk vyberte položku nabídky Soubor > Tisk.

 2. Vyberte tlačítko pro tisk souboru do PDF.

 3. Vyberte adresář, kam chcete soubor PDF uložit

export&print/../images/qet_print_select_pdf.png

Obrázek: Vyskakovací okno pro tisk v QElectroTechu

 1. Pro otevření vyskakovacího okna pro náhled tisku stiskněte tlačítko OK.

../_images/qet_print_preview.png

Obrázek: Vyskakovací okno s náhledem tisku v QElectroTechu

 1. Vyberte listy, které se mají vytisknout.

 2. Vyberte volbu pro tisk.

 3. Stiskněte tlačítko Tisk.

Poznámka

 • Pokud se seznam listů nezobrazí, vyberte ikonu icon_folio_list v panelu nástrojů.

 • Pokud se nezobrazí panel s volbami pro tisk, vyberte ikonu icon_print_options v panelu nástrojů.

Vyvedení projektu do PDF přes pruh s nástroji

 1. Pro otevření vyskakovacího okna pro tisk vyberte ikonu document-print v pruhu s nástroji

 2. Postupujte podle kroků stanovených v části k tisku projektu přes hlavní nabídku.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje

Vyvedení projektu do PDF pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

 1. Pro otevření vyskakovacího okna pro tisku stiskněte Ctrl + p.

 2. Postupujte podle kroků stanovených v části k tisku projektu přes hlavní nabídku.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.